Aktuellt

Vill sprida den nordiska bokskatten

Det som började med fotsteg på golvet för att visa vägen till barnavdelningen har nu blivit ett projekt för att öppna upp nordiska bilderböcker för fler barn. Nu vill Den nordiska bokslukaren inspirera lärare att gripa till böcker i sin undervisning.
13.05.2022 kl. 17:22

Expertnätverket för högskolebibliotek, träff 7.6

Tisdag 7.6 klockan 10-11.30 hålls den andra träffen inom expertnätverket för anställda inom högskolebibliotek i Svenskfinland. Temat är "Forskartjänster och bibliotek". Vi får höra om tjänster och kurser riktade till doktorander, men även allmänt om service riktad till forskare. Tanken är att vi ska få en allmän bild av forskartjänster på högskolebibliotek.
05.05.2022 kl. 07:47

Tjugo år av öppen vetenskap – från aktiviströrelse till megatrend

Pandemin har på ett konkret sätt visat på vikten av att snabbt få ny kunskap via forskning. Öppet tillgänglig forskning har varit en pådrivande faktor. Öppen vetenskap omtalas i dag rentav som en megatrend.
04.05.2022 kl. 17:35

”Jag har egentligen aldrig lämnat barnlitteraturen”

Som en av Finlands främsta experter på barn- och ungdomslitteratur bidrar Maria Lassén-Seger med sin expertis i både forskning och som jurymedlem för olika litteraturpriser. Men till vardags hittar man henne oftast bland böckerna vid Åbo Akademis bibliotek.
04.05.2022 kl. 17:26

Nominera kandidater till årets biblioteksgärning!

Utmärkelsen Årets biblioteksgärning delas ut vartannat år till en person eller institution som verkat förtjänstfullt för bibliotekens bästa.
22.04.2022 kl. 13:47

Artikel

Möt FSBF:s nya verksamhetskoordinator Lotta Westerlund

Sandra Herrmans
13.05.2022 kl. 17:26

Vill sprida den nordiska bokskatten

Det som började med fotsteg på golvet för att visa vägen till barnavdelningen har nu blivit ett projekt för att öppna upp nordiska bilderböcker för fler barn. Nu vill Den nordiska bokslukaren inspirera lärare att gripa till böcker i sin undervisning.Läs mera »
Tobias Larsson
13.05.2022 kl. 17:22

Expertnätverket för högskolebibliotek, träff 7.6

Tisdag 7.6 klockan 10-11.30 hålls den andra träffen inom expertnätverket för anställda inom högskolebibliotek i Svenskfinland. Temat är "Forskartjänster och bibliotek". Vi får höra om tjänster och kurser riktade till doktorander, men även allmänt om service riktad till forskare. Tanken är att vi ska få en allmän bild av forskartjänster på högskolebibliotek.Läs mera »
admin admin
05.05.2022 kl. 07:47

Tjugo år av öppen vetenskap – från aktiviströrelse till megatrend

Pandemin har på ett konkret sätt visat på vikten av att snabbt få ny kunskap via forskning. Öppet tillgänglig forskning har varit en pådrivande faktor. Öppen vetenskap omtalas i dag rentav som en megatrend.Läs mera »
Margareta Danielsson
04.05.2022 kl. 17:35

”Jag har egentligen aldrig lämnat barnlitteraturen”

Som en av Finlands främsta experter på barn- och ungdomslitteratur bidrar Maria Lassén-Seger med sin expertis i både forskning och som jurymedlem för olika litteraturpriser. Men till vardags hittar man henne oftast bland böckerna vid Åbo Akademis bibliotek.Läs mera »
Sandra Herrmans
04.05.2022 kl. 17:26

Nominera kandidater till årets biblioteksgärning!

Utmärkelsen Årets biblioteksgärning delas ut vartannat år till en person eller institution som verkat förtjänstfullt för bibliotekens bästa. Läs mera »
admin admin
22.04.2022 kl. 13:47

De finlandssvenska biblioteksdagarna 13.5.2022

Årets biblioteksdag ordnas digitalt. Den är gratis och öppen för alla som är intresserade av biblioteken och deras verksamhet. Temat för konferensen är projekt och samarbeten. Till konferensen hör också föreningens årsmöte. Läs mera »
admin admin
21.04.2022 kl. 16:29

Hörnstenen i det intellektuella försvaret

Susanne Ahlroths kolumn ur Bibban 1/2022.Läs mera »
admin admin
08.04.2022 kl. 13:30

Gemensamt uttalande mot Rysslands invasion av Ukraina

De nordiska biblioteksföreningarna fördömer i ett gemensamt uttalande Rysslands invasion av Ukraina och uppmanar bibliotek att arbeta för att säkra tillgången till tillförlitlig information.Läs mera »
admin admin
24.03.2022 kl. 08:49

Anrik förening värnar om det svenska

Finlands svenska biblioteksförening, FSBF, är en etablerad förening med en mångfald av uppdrag. FSBF arbetar för bibliotek och biblioteksmänniskor i Svenskfinland men har även samarbete nationellt, nordiskt och internationellt. Den sociala gemenskapen, fortbildningen och intressebevakningen är föreningens viktigaste områden.Läs mera »
Gun Vestman
03.03.2022 kl. 16:04

Artikel

Möt FSBF:s nya verksamhetskoordinator Lotta Westerlund

Sandra Herrmans
13.05.2022 kl. 17:26

Vill sprida den nordiska bokskatten

Det som började med fotsteg på golvet för att visa vägen till barnavdelningen har nu blivit ett projekt för att öppna upp nordiska bilderböcker för fler barn. Nu vill Den nordiska bokslukaren inspirera lärare att gripa till böcker i sin undervisning.Läs mera »
Tobias Larsson
13.05.2022 kl. 17:22

Expertnätverket för högskolebibliotek, träff 7.6

Tisdag 7.6 klockan 10-11.30 hålls den andra träffen inom expertnätverket för anställda inom högskolebibliotek i Svenskfinland. Temat är "Forskartjänster och bibliotek". Vi får höra om tjänster och kurser riktade till doktorander, men även allmänt om service riktad till forskare. Tanken är att vi ska få en allmän bild av forskartjänster på högskolebibliotek.Läs mera »
admin admin
05.05.2022 kl. 07:47

Tjugo år av öppen vetenskap – från aktiviströrelse till megatrend

Pandemin har på ett konkret sätt visat på vikten av att snabbt få ny kunskap via forskning. Öppet tillgänglig forskning har varit en pådrivande faktor. Öppen vetenskap omtalas i dag rentav som en megatrend.Läs mera »
Margareta Danielsson
04.05.2022 kl. 17:35

”Jag har egentligen aldrig lämnat barnlitteraturen”

Som en av Finlands främsta experter på barn- och ungdomslitteratur bidrar Maria Lassén-Seger med sin expertis i både forskning och som jurymedlem för olika litteraturpriser. Men till vardags hittar man henne oftast bland böckerna vid Åbo Akademis bibliotek.Läs mera »
Sandra Herrmans
04.05.2022 kl. 17:26

Nominera kandidater till årets biblioteksgärning!

Utmärkelsen Årets biblioteksgärning delas ut vartannat år till en person eller institution som verkat förtjänstfullt för bibliotekens bästa. Läs mera »
admin admin
22.04.2022 kl. 13:47

De finlandssvenska biblioteksdagarna 13.5.2022

Årets biblioteksdag ordnas digitalt. Den är gratis och öppen för alla som är intresserade av biblioteken och deras verksamhet. Temat för konferensen är projekt och samarbeten. Till konferensen hör också föreningens årsmöte. Läs mera »
admin admin
21.04.2022 kl. 16:29

Hörnstenen i det intellektuella försvaret

Susanne Ahlroths kolumn ur Bibban 1/2022.Läs mera »
admin admin
08.04.2022 kl. 13:30

Gemensamt uttalande mot Rysslands invasion av Ukraina

De nordiska biblioteksföreningarna fördömer i ett gemensamt uttalande Rysslands invasion av Ukraina och uppmanar bibliotek att arbeta för att säkra tillgången till tillförlitlig information.Läs mera »
admin admin
24.03.2022 kl. 08:49

Anrik förening värnar om det svenska

Finlands svenska biblioteksförening, FSBF, är en etablerad förening med en mångfald av uppdrag. FSBF arbetar för bibliotek och biblioteksmänniskor i Svenskfinland men har även samarbete nationellt, nordiskt och internationellt. Den sociala gemenskapen, fortbildningen och intressebevakningen är föreningens viktigaste områden.Läs mera »
Gun Vestman
03.03.2022 kl. 16:04