Syftet med föreningens nystartade nätverk är att skapa en mötesplats där teman som gäller högskolebibliotek diskuteras och där vi kan stärka samarbetet mellan högskolebiblioteken. Att utbyta tankar, erfarenheter och låta oss inspireras samtidigt som vi stärker gemenskapen. Tanken är att arrangera återkommande nätverksträffar som berör olika teman. Träffarna är öppna för alla intresserade, oberoende arbetsplats eller arbetsuppgifter. Medlemskap i föreningen är inget krav för att delta.

Första träffen hölls online 9.3.2022, temat Bibliotekets roll i introduktionskurser för nya studerande.

Andra träffen var 7.6.2022 kl. 10 - 11.30, temat Forskartjänster och bibliotek

Om du har idéer för teman som gärna skulle få tas upp under kommande träffar är det bara att kontakta fsbf@fsbf.fi.

Logo för expertnätverket