De finlandssvenska biblioteksdagarna

De finlandssvenska biblioteksdagarna är föreningens årskonferens som ordnas varje år på våren i samband med årsmötet, vanligen vartannat år i Österbotten och vartannat i Södra Finland.

Årets biblioteksdagar ordnas i Mariehamn 15 - 17.5.2024.

Program och anmälan

Efter en stadgeändring vid vårmötet 2017 i Närpes bytte årskonferensen namn till Finlands svenska biblioteksdagar. Redan 1940 ordandes den första årskonferensen. Innan föreningarna sammanslogs år 1982 ordnades årskonferenser av Österbottens svenska biblioteksförening sedan 1940 och Södra Finlands svenska biblioteksförening sedan 1947.

En förteckning över tidigare årskonferenser och biblioteksdagar.