Utlåtanden och ställningstaganden

03/2022
De nordiska biblioteksföreningarna fördömer i ett gemensamt uttalande Rysslands invasion av Ukraina och uppmanar bibliotek att arbeta för att säkra tillgången till tillförlitlig information. Biblioteksföreningarna fördömer kriget och visar solidaritet med det ukrainska folkets strävan att leva i en fri, oberoende och demokratisk ukrainsk stat som styrs av grundläggande europeiska värderingar. Läs hela uttalandet här.

04/2021
I april 2021 publicerade Finlands biblioteksförenings arbetsgrupp för ungdomsbibliotek i samarbete med Kirjavinkkariyhdistys en bokpratsrekommendation. Utöver Finlands biblioteksförening har också FSBF samt fackföreningarna Akava, JHL, Jyty och Kumula, som alla representerar biblioteksbranschen, skrivit under rekommendationen.

11/2020
Föreningen gick ut med ett utlåtande gällande bibliotekens öppethållning under coronapandemin. Läs utlåtandet här.

2019
FSBF, Kulturfonden och Regionförvaltningsverkets gemensamma rapport om utredning om hur den svenska biblioteksutbildningen i Finland mår för tillfället. Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland

2.3.2018
De nordiska biblioteksföreningarnas gemensamma uttalande till IFLA:s Governing Board med anledning av beslutet att förlägga WLIC 2018 till Kuala Lumpur. Malaysia har idag en lagstiftning som uttryckligen diskriminerar och förföljer HBTQ-personer.

15.1.2018
Utlåtande om regeringens framställning om Depåbiblioteket införlivas med Nationalbiblioteket

September 2017
Insändaren Bibliotek, en lönsam affär  i de finlandssvenska tidningarna

14.3.2016
Universitetsbibliotekens funktion som vetenskapligt bibliotek för medborgarna är hotad!. Insändare tillsammans med Finlands biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund, Finlands facklitterära författare

Mars 2016
Tillgången till digitalt material i biblioteken måste tryggas, Ställningstagande tillsammans med Finlands biblioteksförening, Nationalbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek

September 2016
Utlånde om regeringens proposition om ny bibliotekslag

27.1.2014
Ställningstagande för Brages pressarkiv