04/2021
I april 2021 publicerade Finlands biblioteksförenings arbetsgrupp för ungdomsbibliotek i samarbete med Kirjavinkkariyhdistys en bokpratsrekommendation. Utöver Finlands biblioteksförening har också FSBF samt fackföreningarna Akava, JHL, Jyty och Kumula, som alla representerar biblioteksbranschen, skrivit under rekommendationen.

11/2020
Föreningen gick ut med ett utlåtande gällande bibliotekens öppethållning under coronapandemin. Läs utlåtandet här.

2019
FSBF, Kulturfonden och Regionförvaltningsverkets gemensamma rapport om utredning om hur den svenska biblioteksutbildningen i Finland mår för tillfället. Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland

2.3.2018
De nordiska biblioteksföreningarnas gemensamma uttalande till IFLA:s Governing Board med anledning av beslutet att förlägga WLIC 2018 till Kuala Lumpur. Malaysia har idag en lagstiftning som uttryckligen diskriminerar och förföljer HBTQ-personer.

15.1.2018
Utlåtande om regeringens framställning om Depåbiblioteket införlivas med Nationalbiblioteket

September 2017
Insändaren Bibliotek, en lönsam affär  i de finlandssvenska tidningarna

14.3.2016
Universitetsbibliotekens funktion som vetenskapligt bibliotek för medborgarna är hotad!. Insändare tillsammans med Finlands biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund, Finlands facklitterära författare

Mars 2016
Tillgången till digitalt material i biblioteken måste tryggas, Ställningstagande tillsammans med Finlands biblioteksförening, Nationalbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek

September 2016
Utlånde om regeringens proposition om ny bibliotekslag

27.1.2014
Ställningstagande för Brages pressarkiv