Alla intresserade kan ansluta sig till föreningen.

Som medlem kan du:

  • utveckla dina yrkeskunskaper och hålla dig ajour med vad som händer i biblioteksvärlden
  • skapa debatt och påverka
  • träffa och lära känna kolleger från hela Svenskfinland
Använd den elektroniska anmälningsblanketten och fyll i fälten. Det finnns en separat blankett för adressförändring.

I övriga ärenden kring medlemskapet kan du vända dig till:

Finlands svenska biblioteksförening
c/o Kristine Bärdén
Stadsbiblioteket i Närpes
Kyrkvägen 2
64200 Närpes
tfn 040-1600630

Du kan också sköta medlemsärenden per e-post på adressen, fsbf@fsbf.fi

Medlemsavgiften är 25 € för ordinarie medlemmar och institutioner, 10 € för studerande, arbetslösa, pensionärer och moderskapslediga.

Du kan betala in på konto:
IBAN: FI1280001270200513
BIC: DABAFIHH
Referensnummer är: 30 050 15.

OBS! Om betalaren är en annan än medlemmen, eller om ni har gemensamt konto, skall du i stället för referensnummer skriva in medlemmens namn i meddelandefältet. Tidskrifterna Bibban och SFV-magasinet (f.d. Svenskbygden) ingår i medlemsavgiften. För att få SFV-magasinet krävs registrering vid Svenska folkskolans vänner.