Föreningens verksamhetsidé:

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksam­het och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland.

Verksamhetsplan 2021:

 

ALLMÄNT

 • Vi utvecklar vid behov expertnätverk för svensk verksamhet inom olika biblioteksområden
 • Vi följer regelbundet upp hur styrelsens och verksamhetsledarens arbete och verksamhet fortskrider.
 • Vi gör upp riktlinjer och plan för likabehandlingsarbete inom föreningen.

OPINIONSBILDNING

 • vi samarbetar med de finländska biblioteksföreningarna och övriga föreningar inom branschen
 • Vi bevakar utbildnings- och fortbildningsfrågor inom biblioteksbranschen i Svenskfinland i dialog med samarbetsgruppen för regionala och nationella utvecklingsuppdrag som består av representanter för de tvåspråkiga utvecklingsbiblioteken i Helsingfors, Borgå, Vasa och Åbo samt Regionförvaltningsverket.
 • Vi följer upp rapporten Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland och åtgärdsförslagen som presenterades i den.

KONFERENS OCH FORTBILDNING

 • Vi ordnar Finlands svenska biblioteksdagar i den eller de kommuner styrelsen bestämmer
 • Vi arrangerar eventuellt även övrig fortbildning i samarbete med andra aktörer
 • Vi strävar efter att utveckla våra evenemang mot ett mer tillgängligt och
  inkluderande håll samt beaktar coronapandemins inverkan på evenemangsordnande
  och -deltagande.

MARKNADSFÖRING OCH KAMPANJER

 • vi förnyar  och uppdaterar vår webbplats kontinuerligt och ser till att den blir mer tillgänglig
 • vi ger ut tre nummer av Bibban och publicerar den även på vår webbplats
 • vi informerar om vår verksamhet till medlemmar, aktörer på biblioteksfältet och andra intressegrupper genom bland annat månatliga nyhetsbrev och regelbunden uppdatering på våra sociala kanaler 

SAMARBETE

 • vi samarbetar internationellt genom IFLA, EBLIDA samt de nordiska föreningarna.
 • vi samarbetar med finlandssvenska föreningar och förbund genom vårt medlemskap i Förbundsarenan

MEDLEMSENGAGEMANG

 • Vi satsar också i år på medlemsvård och medlemsvärvning, särskilt på att få god kontakt med studerande inom branschen
 • Vi erbjuder studerande gratis medlemskap i föreningen det kommande året.

Finlands svenska biblioteksförenings strategi 2017-2022