Vill du prenumerera på Bibban?

Bibban ingår i medlemsavgiften, men det går också att prenumerera på tidningen utan att vara medlem. Bibban är Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning och utkommer tre gånger per år. I tidningen ingår artiklar, notiser och kolumner om aktuella frågor inom biblioteksvärlden, glimtar ur vardagen vid de svensk- och tvåspråkiga biblioteken i Finland samt mycket bok- och läsrelaterat!

Inom Finland är priset för en ettårsprenumeration 35€ och utanför Finland 45€. Prenumerera på Bibban genom att fylla i nedanstående formulär. Prenumerationen registreras automatiskt som fortlöpande och en faktura skickas en gång per år. Prenumerationen kan avbrytas när som helst genom att ta kontakt med fsbf@fsbf.fi. Redan betalda avgifter återbetalas inte. Vill du teckna en gåvoprenumeration på ett år, kan du höra av dig till fsbf@fsbf.fi.

Tidigare nummer finns också tillgängliga på vår webb.

Skriv siffran 7 med bokstäver: