2018 i Helsingfors

Finlands svenska biblioteksdagar ordnades den 24-25 maj i Nordisk kulturkontakts utrymmen. Några plock bland föreläsarna:

2017 i Närpes

Temat för konferensen var Samarbete - Tillsammans
Presentationer från konferensen:
Gunilla Brinck, Umeå stadsbibliotek
Ilkka Mäkinen: Republiken och biblioteken: hundra år av växelverkan mellan staten, kommunerna och biblioteksfolket

2016 i Raseborg

Temat för konferensen var "Yrkesroller på bibliotek" med föreläsningar om bland annat Personlig service i meröppna och digitala bibliotek, förändrade serviceformer, Bibliotekariens praktiska kunskap – en central del av yrkeskompetensen och bibliotekslagen.

2015 i Kronoby

Temat för konferensen var "Pappersbokens liv". Några av programpunkterna var förlag och förläggande – bokmarknadens trender och utmaningar, skrivande, bokens värde och bokhistoria.

2014 i Åbo

FSBF:s årskonferens ordnades år 2014 i samarbete med Regionförvaltningsverket, som ordnade en nationell biblioteksdag med rubriken ” Det Nya Biblioteket – slänga ut böckerna eller hålla dem kvar?” Temat för konferensen var seniorer: Mera år i ditt liv – mera liv i dina år – … satsa på seniorer

2013 i Jakobstad

FSBF:s 75 års jubileumskonferens i Jakobstad 2013 "Fakta - Fiktion - Framtid"
Johan Unenge: Böcker – en del av showbiz
Thomas Wallgren: Det ambivalenta 21 århundradet : om hopp och hopplöshet
Sinikka Sipilä: Strong libraries – strong societies
Ebba Witt Brattström: Litteraturens roll i bildningen
Mats Holmqvist: Att fånga sin publik – om kommunikation
Susanne Ahlroth: Konkurrens, kompetens och kvalitet
Katarina Rejman: Läslust
 

2012 i Helsingfors

Årets konferens hölls i samband med IFLA-konferensen. Temat för "Från ABC till E! - Digitala utmaningar: e-resurser på bibliotek", några av föreläsarna:
Rasmus Fleischer: Böckernas och bibliotekens roll i ett digitaliserat medielandskapGitte Laurell: Mina drömmars Yle och mer därtill, samverkan med biblioteken
Barbro Teir: Förlagets syn på den digitala publiceringen

2011 i Lovisa

Temat för konferensen var "Game on! Roll the cameras! – spel och film på biblioteken"
 

2010 i Korsholm

Temat för konferensen var "Öppna biblioteket. Form och innehåll med fokus på användarna"

2009 i Åbo

Temat för konferensen var Nätgemenskap – bibliotekets synlighet på “den tredje platsen”

2008 i Nykarleby

Temat för konferensen var "Inclusive Library - det tillgängliga biblioteket"

2007 i Borgå

Temat för konferensen var "Kan vi möta förändringar? Mentorskap- tyst kunskap – nya modeller"

2006 i Korsnäs

Temat för konferensen var "Digital väckning – mellan två världar"

2005 i Hangö

Temat för konferensen var "När skönheten kom till byn – då var klokheten där”
Berättelser på bibliotek"
 

2004 i Jakobstad

Temat för konferensen var "Sälj biblioteket"

2003 i Sjundeå

Temat för konferensen var "Ett dopp i hälsohavet"

2002 i Vasa

Temat för konferensen var "Bibliotekens användarutbildning - en pedagogisk utmaning"

2001 i Åbo

Temat för konferensen var "Boken - museiföremål eller bruksvara"

2000 i Lovisa

Temat för konferensen var "Fokus på förändringar! - framtiden skapas nu!"
1999 i Karleby "Flamma forneld - lys vår gärning! - historiens vingslag i litteraturen
 
1998 i Pargas "Lust att läsa! - läslust och läsfrämjande"
1997 i Närpes "IT och yrkesrollen i förändring"
1996 i Ekenäs "Kundens rättigheter och personalens ansvar"
1995 på Hanaholmens kulturcentrum "Bokbilder och bilderbok"
1994 i Vasa, jubileumsprogram "De allmänna biblioteken 200 år"
1993 på Kimitoön "Att välja framtid - de öppna dörrarnas konferens"
1992 i Jakobstad "En fest för boken"
1991 i Mariehamn "Traditionalism och nytänkande"
1990 i Tammerfors "Krav, rättigheter och villkor - Finlandssvenska biblioteksstrategier"
1989 i Vanda "Bibliotek för alla"
1988 i Korsholm "Bildspråk, bildpåverkan, bildmedvetande"
1987 i Karis "Framtidens bibliotek"
1986 på Åland "Det lilla bibliotekets roll i nätverket"
1985 i Närpes "Facklitteratur - fakta eller fiktion"
1984 i Kyrkslätt "Ny informationsteknologi och nya medier"
1983 i Solf "Yrkesetik på bibliotek"
Innan dess ordnades det konferenser seperat av Österbottens svenska biblioteksförening och biblioteksföreningen för södra Finland.