Bibban

Brev från Namibia

"Många namibier, särskilt de allra fattigaste, läser inte alls. Men till och med bland mer välbärgade och högutbildade namibier upplever jag att böcker betraktas främst som nyttigheter – man läser enbart för att lära sig någonting, inte som nöje eller fritidssysselsättning."Läs mera »
03.10.2018 kl. 13:00

Finlandssvenska klassiker: Möte med tystnaden av Viola Renvall

"Det är intressant att det moderna livets stress kunde placeras som motpol till tystnad och frid redan för snart 70 år sedan. Hur skulle det vara om man satte vår tids stress i förhållande till år 1950?" Läs mera »
03.10.2018 kl. 11:52

Se biblioteksrummet ur nya perspektiv

Eiler Jansson och Agneta Göthesson har utvecklat en metod för att stödja rumsliga förändringsprocesser på bibliotek.Läs mera »
03.10.2018 kl. 11:40

Lovisa huvudbibliotek startade från noll efter fuktskada

I det nya huvudbiblioteket i Lovisa är de äldsta böckerna ett år gamla och hyllorna gapar ganska tomma. Men bibliotekschefen är lättad: Inneluftsproblemen som plågat personalen i många år är nu över och ingens hälsa riskeras längre.Läs mera »
03.10.2018 kl. 10:57

Digitala resurser förändrar och utmanar

"Det är viktigt att vara öppen för och implementera nya metoder. Och lika viktigt är att de digitala verktygen inte blir ett självändamål utan att de fyller en funktion och verkligen ger utbildningen mervärde."Läs mera »
03.10.2018 kl. 09:49

“Vi behöver tänka på tjänster på nya sätt”

Kundbegreppet är nyttigt också för bibliotek att tänka på. Biblioteken är ju inte till för att skapa vinst, utan till uttryckligen för kunderna, säger Karl-Jacob Mickelsson.Läs mera »
02.10.2018 kl. 16:48

Kolumnen: ”En jättestor och viktig roll!”

"Man kan fråga sig hur mycket den omtalade försämrade läskunnigheten bland barn och ungdomar hade försämrats utan bibliotekens insatser?"Läs mera »
26.09.2018 kl. 17:10