Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Den färgglada bokbussen i Borgå

Sedan år 2020 trafikeras vägarna i Borgå av en ny bokbuss.

- Vi kör till daghem och skolor på förmiddagarna, till olika hållplatser i bygden på eftermiddagar och kvällar. En förmiddag i veckan säljer vi till Sibbo kommun och en vecka per termin har vi evenemang för förskolorna (som ligger längs skolturens rutt) i bussen, berättar Catharina Latvala som är förman för bokbussverksamheten i Borgå stad.

Två chaufförer turas om att sköta trafikeringen och vid besök till daghem och skolor följer hela tre biblioteksfunktionärer med på resan. 

- Alla har många års erfarenhet av bokbussen och sköter turerna och bussen med bravur!

I bokbussen ordnas bland annat regelbundna evenemang för förskolorna i Borgå. Evenemangen tangerar olika teman inom mediefostran: ord, böcker, bilder, ibland film, ibland också musik. 

Har ni något särskilt fokusområde? 

- Nej, inget uttalat specialfokusområde, men vi satsar stort på skolturen! Också kvällsturen sköts suveränt av chaufförerna och funktionärerna.

- Bokbussen är helt oumbärlig för skolor och daghem som ligger utanför centrum. Detsamma gäller förstås också för de kunder som använder bussen på kvällarna. Där fyller bokbussen också en viktig funktion som samlingsplats, då det knappast längre finns bybutiker o.dyl. i bygderna.

Bokbussen är med andra ord till för alla invånare i Borgå. Materialet är uppdelat i moduler, vissa med barn- och andra med vuxenmaterial och man har möjlighet att byta moduler enligt kundgrupp – barn på morgonen, vuxna på kvällen.


Bildtext: Biblioteksgrodan Frej besöker bokbussen och hittar på berättelser tillsammans med barnen.  Bakom honom står musikern Kalle Katz som spelar musik som passar till berättelsen som skapas.

Om man vill besöka er bokbuss hur ska man göra då?

- Kontakta bibban och fråga efter tidtabell. Man kan också höra sig för om när bussen står parkerad t.ex. utanför bibban. Då är det oftast möjligt att komma och hälsa på!

Bokbussen används inte bara för biblioteksverksamheten, utan den används även som förhandsröstningsställe vid allmänna val. Något som rimmar bra med bibliotekens demokratiuppdrag. 

Vid biblioteket gläder man sig åt att staden valt att satsa på bokbussen. 

- Bussen är ju ny, så knappast tycker någon att den ska stå och förfalla. Just nu finns inga planer på att bussen ska ersätta något närbibliotek. Vi här på bibban försöker hela tiden utveckla bokbussverksamheten och utnyttja alla de möjligheter som finns i den nya bussen.

- Samtidigt är det "vanliga" bokbussarbetet mycket uppskattat av alla bussens kunder, både skolor, daghem och kvällskunder, så man får vara lite trollkarl för att hinna med allt roligt man kunde hitta på i bussen.

Text: Catharina Latvala, serviceförman Barn- och ungdomsavdelningen & Sandra Herrmans

Foto: Borgå stad