Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Berikande resa till de danska biblioteken

Melina Aremaa, Harriet Lill-Smeds och Paula Roselius är tre bibliotekarier som hade chansen att följa med på Danmarksresorna. I den här artikeln berättar de om sina upplevelser av de danska biblioteken.

Det kändes som förlängning av sommaren att landa i Köpenhamn i början av september, på den andra av de två resor som Regionförvaltningsverket arrangerade för bibliotekspersonal. Jag gick runt i sommarkläder alla tre dagar som vi var i Danmark för att besöka tio olika bibliotek. Dagarna var intensiva, men oj, så givande! En del bibliotek imponerade med sin arkitektur, som Tjingberg i Köpenhamn, andra med sin service, som de flyttbara containerbiblioteken i Ringsted (som ersatte bokbussen). Verkligt nytänkande representerade det lilla stationsbiblioteket i Lejre, som hade böckerna i hyllan med pärmarna synliga (även i reservationshyllan). Jag som själv jobbar med barn på biblioteket beundrade barnavdelningarna som var mera äventyrliga lärmiljöer och lekplatser än traditionella barnavdelningar med bokhyllor och några pussel. Utrymmena var överlag planerade utgående från kundperspektiv: många sköna sittplatser för olika kundgrupper, bokpärmarna mera synliga (som i bokaffärer) och t.o.m. kök som kunderna fick använda.

Genast efter resan till Danmark deltog jag i en kurs som ordnades i Lippulaivabiblioteket i Esbo. Jag säger bara: man behöver inte alltid åka så långt för att få se imponerande, lugnande och samtidigt fantasieggande biblioteksutrymmen!

Melina Aremaa
pedagogisk informatiker, Lojo stadsbibliotek

 

Höstens definitiva höjdpunkt var att jag hade förmånen att få delta i Regionförvaltningsverkets studieresa till Danmark. En resa som överträffade alla förväntningar. Intrycken var många och gav mycket att tänka på för oss här i Lovisa då vi är i startgroparna med planeringen för ett nytt huvudbibliotek. Besöket gav många idéer om användningen av utrymmen, hur man kan ställa fram biblioteksmaterial och helt nya serviceformer som t.ex. biblioteksconteinrarna i Ringstedts bibliotek.

Jag imponerades också av hur en del av biblioteken genom att satsa mycket på samhörighet och delaktighet lyckats stärka sina positioner och höja bibliotekens status i den egna regionen.

Intressant var också att våra danska kollegor visste mycket om biblioteksväsendet i Finland och flera hade nyligen varit här på studiebesök eller konferenser. Ett livligt utbyte alltså våra länder emellan. Att få möta så många engagerade och entusiastiska kollegor från Danmark och Finland gav en stark känsla av att vi tillhör samma familj.

Harriet Lill-Smeds
Bibliotekarie, Lovisa stad

 

Ett par favoriter och en skräll från Danmark

Litteraturen och det läsfrämjande arbetet lyftes fram som det självklara huvudmålet på så gott som alla bibliotek. Lyngby bibliotek (med goda ekonomiska resurser) gjorde ett stort intryck med sin satsning på personalen genom att utbilda alla i readers’ advisory. De har även fått i gång bokcirkelverksamheten bland barn och unga, ett bibliotek där man genast kände av en bra energi!

Holbæk citatfyllda bibliotek där litteraturen lyfts ut ur böckerna och fyller biblioteksrummet. De fina hyllgavlarna med svartvita stora foton, t.ex. Martin Luther King på självbiografierna. Hur de öppnat upp biblioteksklassifikationen vad gäller faktaböcker genom stora tavlor där man alfabetiskt plockat fram vissa ämnen och satt ut biblioteksklassen efter dem. Och att man sparat inbjudande och avskilda utrymmen för dem som fortfarande vill ha det tysta biblioteket.

Skrällen i Köpenhamn – ett rumphugget bibliotek. Kundtjänst endast kl. 14-17 under vardagarna, bibliotekarierna rör inte böckerna (små insatsstyrkor av lågavlönade ställer fram material och gör hyllsättningen), skolorna ska betala om de vill ha biblioteksservice. Det känns som om de håller på att nedmontera bibliotekarieyrket. Ojämlikt särskilt med tanke på barn under 15 år, som är beroende av vuxna som prioriterar läsning och bibliotek.

Paula Roselius
Specialbibliotekarie
Kyrkslätts bibliotek 

 

Foto: Melina Aremaa

Bildtext: I Ringsted hade man bytt ut bokbussen till flyttbara containerbibliotek "MoBibben". MoBibben stod på en hållplats alltid en hel vecka. Utlåningen hade stigit markant, när kundern inte behövde passa en viss tid.