Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Första gången på IFLA WLIC

IFLA ur en barnbibliotekaries och verksamhetskoordinators synvinkel

Att IFLA WLIC (World Library and Information Congress) är stort i biblioteksvärlden, det inser man på plats i Rotterdam bland 3000 biblioteksdeltagare från hela världen. Det är första gången jag deltar i den här internationella bibliotekskonferensen som ordnas varje år. Den här gången i Rotterdam, Holland med temat Let´s work together, let´s library. Mitt IFLA började med att delta i Nordic caucus - en paneldebatt där Finlands svenska biblioteksförenings ordförande Anna-Maria Malm och de övriga nordiska biblioteksföreningarnas representanter diskuterade IFLAs framtid utgående från ett nordiskt perspektiv. Paneldebatten var intressant och tankeväckande och tangerade frågor som öppenhet och transparens inom IFLA.


Bildtext: FSBF:s ordförande Anna-Maria Malm och de övriga nordiska biblioteksföreningarnas representanter diskuterade IFLAs framtid utgående från ett nordiskt perspektiv.


Som förstagångsbesökare är det ju svårt att veta var man borde vara och när, och vad man absolut inte ska missa. Som tur träffar man andra besökare som kan tipsa om sådant som det absolut lönar sig att gå på, som Libraries open windows to the world: Children´s picture book programs for family inclusion och Association members meeting. Båda programmen var väldigt olika varandra, men båda gav väldigt mycket till de arbeten som jag har. Vid Libraries open windows to the world: Children´s picture book programs for family inclusion fick publiken bekanta sig med fantastiska bilderböcker från hela världen och lyssna till barnbibliotekarier som berättade om sitt arbete. Antonella Lamberti, barnbibliotekarie från Italien, gjorde ett stort intryck på mig. Efter hennes inlägg om silent books tänkte jag mycket på vikten av att kunna fånga en publik och förmedla sitt budskap. Silent books är bilderböcker utan text.Det är fint att lyfta fram i ett IFLA-sammanhang, då så många kan ta del av böckerna oavsett språk och kan skapa en egen berättelse utgående från dem. Lambertis budskap var att våga läsa en silent book med en barngrupp och se vilken berättelse som växer fram tillsammans med gruppen. Alltid vet man inte hur det ska gå och det kan som bibliotekarie kännas spännande och till och med lite skrämmande i början, men det är helt okej. Man lär sig tillsammans med gruppen och kan få möta de mest häpnadsväckande berättelser. 

I samband med bilderboksprogrammet presenterades årets bilderbokskatalog som sektionen med fokus på barn och ungdom inom IFLA sammanställer. I katalogen finns det bilderböcker från 57 länder – ett fantastiskt verktyg att använda sig av i arbetet med barn- och ungdomsgrupper. 

Mera information om katalogen finns på www.ifla.org. Katalogen kan också laddas ner.  


 

Under Associations members meeting träffade vi från Finlands svenska biblioteksförening andra biblioteksföreningar från övriga delar av världen. Vi fick höra om hur IFLA kan stödja föreningarna och diskuterade föreningarnas vardag, sådant som man funderar kring och exempel på lyckade satsningar och utmaningar. Det var väldigt intressant att träffa kollegor från bland annat Italien, Ungern och USA och att utveckla arbetssätt tillsammans och skapa kontakter för framtida samarbeten. 

Vad annat tar jag med mig från IFLA? Att möten med bibliotekarier från hela världen är underbart och stärkande för den egna arbetsbilden och utvecklingen! Att det är genom möten som man växer och hittar nya arbetssätt och samarbeten. Att AI är här för att stanna och att man ska se det som ett verktyg som biblioteken kan ha nytta av i framtiden. Men att det behövs utbildning för att förstå hur AI fungerar och hur biblioteken kan ha användning för AI. En ny användbar tjänst som kan vara bra att känna till är NewsGuard som gör det lättare att förhålla sig till nyheter och misinformation på webbplatser. Till sist, det som var otroligt fint att se under IFLAvar den fantastiska uppslutningen av biblioteksvolontärer som deltog och hur engagerade och glada de var över att få vara på plats. Om du är intresserad av att delta som volontär på IFLA i framtiden så kan du bekanta dig med volontärarbetet här https://www.ifla.org/becoming-an-ifla-volunteer/. 

 

Text: Michelle Mattfolk, verksamhetskoordinator FSBF och specialbibliotekarie Helsingfors stads bokbussar