En bild av Kyrkslätts nya bibliotekshus Fyyri.

Bibliotekshuset Fyyri – med rum för alla

29.04.2021 kl. 09:46
I Kyrkslätts centrum bredvid Sankt Mikaels gråstenskyrka reser sig nu det moderna bibliotekshuset Fyyri. Det öppnades för allmänheten 9.10.2020.

Där Fyyri står fanns tidigare en mindre biblioteksbyggnad från 1982 planerad av Ola Hansson. Arkitektbyrå JKMM fick i uppdrag att planera ett nytt bibliotekshus. Porkala och närheten till havet har inspirerat planerarna. Bakom den nätmönstrade kopparfasaden gömmer sig nu både gamla och nya utrymmen. Storleken på den ursprungliga byggnaden har utökats med det dubbla.

Planerarnas målsättning var att skapa mångsidiga utrymmen för kommuninvånarna. Fyyri är mer än ett modernt bibliotekshus; där verkar fem olika aktörer. I Fyyri finns förutom biblioteket även invånarparken, ungdomsgården, musiklekskolan samt ett café i regi av kommunens sysselsättningsenhet.

Ett allaktivitetshus

I Fyyri kan man träffas, läsa, leka, spela, studera, arbeta, vara kreativ och koppla av. Det finns utrymmen för att musicera, ordna möten, evenemang och utställningar. Ett sagorum, ett rum för bokprat, en pysselverkstad, ett spelrum, mysiga läsplatser och ett kök finns att tillgå. Det är bara den egna fantasin - och den aktuella pandemin - som sätter gränser för vad som är möjligt.

En idétävling ordnades om bibliotekshusets namn. Namnet valdes utgående från förslagen av en arbetsgrupp som bestod av husets aktörer, ungdomsfullmäktiges representant samt representanter för bildnings- och fritidsnämnden. Även de lokala författarna Katarina von Numers-Ekman och Timo Parvela ingick i arbetsgruppen.

På finska betyder ordet ’fyyri’ eldstad i en ångbåt. Ordet liknar också det svenska ordet ’fyr’.

Mörnesalen har fått sitt namn efter författaren Arvid Mörne som hade en diktarstuga i Porkala. Mötes- och grupprummen har fått sina namn efter öar och sjöar i Kyrkslätt.

Mångsidigt för barn

På avdelningen för barn och unga erbjuder invånarparken, ungdomstjänsterna och biblioteket service och aktiviteter. Förutom olika biblioteksmaterial finns bl. a. läs- och mysplatser, en lekhörna, kunddatorer, ett biljardbord samt brädspel. Invånarparken är en del av kommunens öppna småbarnspedagogiska verksamhet. Personalen är på plats vardagar kl. 9 - 16. Ungdomsledarna jobbar på eftermiddagar, kvällar och lördagar. Vi biblioteksanställda arbetar på vardagar i tvåskift samt på lördagar.

Text: Johanna Björkstén, biblioteksfunktionär på avdelningen för barn och unga vid huvudbiblioteket Fyyri. Artikeln publicerades ursprungligen i Bibban 3/2020.

Vill du se mer av Fyyri? Anmäl dig då till Finlands svenska biblioteksdagarna! Läs mer här.