Fokus på utvecklingsbiblioteken: Åbo

27.11.2018 kl. 11:20
Åbo stadsbiblioteks regionala uppdrag är att stöda utvecklingen av de allmänna biblioteken i Egentliga Finland och Satakunta. Till området hör 44 kommuner, och antalet årsverken av biblioteksanställda uppgår till 500. Vi har pratat med servicechef Asko Autio om uppdraget.

Vilka är ni som jobbar med utvecklingsuppdraget i Åbo?

- Det är en handfull personer som jobbar med det regionala utvecklingsuppdraget vid stadsbiblioteket i Åbo. Jag är själv servicechef och utvecklingsuppdraget är ett av mina ansvarsområden. Sedan har vi Anne Heino och Anni Rajala, som jobbar mycket med fortbildningar, Anu Ojaranta som jobbar med ett projekt kring digital handledning samt Irmeli Malka-Kannisto som jobbar med fängelsebibliotek. På den svenska sidan har vi Pauliina Sandberg som sköter samarbetet med den svenskspråkiga samarbetsgruppen. Fler andra personer deltar också i utvecklingsarbetet på olika sätt.

Hur har ni kommit igång?

- Jag tycker att vi har kommit väl igång. Jag började själv i det här jobbet först i maj, men utvecklingsarbetet kom igång redan i januari. Inom det tidigare landskapsbiblioteket fanns många väletablerade strukturer som enkelt gick att utvidga till att omfatta det nya utvecklingsområdet, bland annat en arbetsgrupp för barn och ungdom som leds av Leena Pylkkö, samt en arbetsgrupp som utvecklar bibliotekstjänster för seniorer som leds av Katariina Kapiainen.

Vilka tyngdpunkter har ni?

– Vi har tre huvudsakliga tyngdpunktsområden. Ett är att utveckla samarbetet mellan fängelsebiblioteken, dels inom regionen, dels nationellt. Det är Irmeli Malka-Kannisto som är projektplanerare där, hon har lång erfarenhet av arbete med fängelsebibliotek, och hon besöker fängelsebiblioteken varje vecka och organiserar samarbetet med personalen där.

– Ett annat stort tyngdpunktsområde är utvecklandet av bibliotekspersonalens digitala färdigheter. Anu Ojaranta har gjort en enkätundersökning bland biblioteken i området, dels för att kartlägga vilken teknisk utrustning som finns i biblioteken, och dels vilka färdigheter personalen har att ge digital handledning. Vi håller precis på att titta på svaren och planera hur vi ska kunna stöda och utbilda personalen i att ge bibliotekskunderna digitalt stöd. Där har biblioteken en viktig roll.

– Det tredje är givetvis att utveckla personalens kompetens, det hör till utvecklingsbibliotekets grunduppdrag. Vi har skaffat utrustning för att streama föreläsningar, så att vem som helst kan ta del av dem oberoende av plats. Det är Nina Hyyppä som ansvarar för dem. Förutom traditionell fortbildning funderar vi samtidigt på hur vi kan ta fortbildningsarbetet vidare så att det blir ännu mer mångsidigt och långsiktigt.

Vad är på gång just nu?

– Enkäten om personalens tekniska färdigheter är som sagt aktuell, svaren har kommit och nu funderar vi på hur vi ska gå vidare. När det gäller arbetet med fängelsebiblioteken håller vi på att färdigställa någonting vi kallar en kokbok för fängelsebibliotek. Irmeli Malka-Kannisto har tillsammans med brottspåföljdsmyndigheten skrivit en handbok för bibliotek som vill sätta igång med fängelsebiblioteksverksamhet. När det gäller utbildningar har vi bland annat litteraturutbildningar och föreläsningar i spel och spelifiering på kommande.

Varför behövs bibliotek med regionala utvecklingsuppdrag?

– Det känns som om bibliotekens uppgifter förändras i väldigt snabb takt, kraven och förväntningarna är höga, samtidigt som resurserna inte växer i samma takt. I många små kommuner är ekonomin trängd, och det gör det svårt för biblioteken att utveckla verksamheten. I och med det regionala utvecklingsuppdraget kan vi erbjuda också regionerna stöd.

– Samarbetet med andra utvecklingsbibliotek är också oerhört viktigt. Tillsammans kan vi göra saker som gynnar biblioteksväsendet i hela Finland.

Text och foto: Pamela Friström

Servicechef Asko Autio ansvarar för det regionala utvecklingsuppdraget på Åbo stadsbibliotek.