Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Årets biblioteksgärning 2024 och en ny hedersmedlem

Årets biblioteksgärning delades ut under Finlands svenska biblioteksdagar i Mariehamn, dessutom utsågs en ny hedersmedlem i föreningen!
Finlands svenska biblioteksförening delar vartannat år ut Årets biblioteksgärning och vartannat år Årets biblioteksbok utmärkelserna. Under biblioteksdagarna i Mariehamn den 15-17.5 delades den här gången Årets biblioteksgärning ut, utmärkelsen gick den här gången till Specialbibliotekarie Michelle Mattfolk för sitt arbete med den svenska servicen på Helsingfors stadsbiblioteks bokbussar. Även en ny hedersmedlem utsågs under biblioteksdagarna; Susanne Ahlroth, Överinspektör för det svenska biblioteksväsendet på Regionförvaltningsverket.