Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Bekräfta din epostadress under april!

Under april skickar vi via vårt medlemsregister Desky ut epost och ber medlemmarna bekräfta sin epostadress.

Under april skickar vi via vårt medlemsregister Desky ut epost och ber medlemmarna bekräfta sin epostadress. Detta för att säkerställa att epostadresserna faktiskt är i bruk och fungerar som kontaktadress. Följ instruktionerna i epostet som kommit och bekräfta epostadressen. Vid frågor kontakta fsbf@fsbf.fi.