Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Årsmöte 16.5

Finlands svenska biblioteksförenings årsmöte ordnas den 16.5 kl. 8.30 på Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Finlands svenska biblioteksförenings årsmöte ordnas den 16.5  kl. 8.30 på Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn. Årsmötet ordnas i samband med Finlands svenska biblioteksdagar. Du kan delta i årsmötet även om du inte deltar i biblioteksdagarna. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 

Årsmöteshandlingarna fås på begäran av verksamhetskoordinator Michelle Mattfolk, fsbf@fsbf.fi. Vid frågor, ta kontakt med verksamhetskoordinator Michelle Mattfolk, fsbf@fsbf.fi.