Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Intresseanmälan till medlemsresan till Göteborgs bokmässa har öppnat!

Vill du besöka Göteborgs bokmässa i höst och delta i en medlemsresa? Då kan du göra en intresseanmälan under tiden 18.3-15.4. Alla som ansökt får besked i april.

Finlands svenska biblioteksförening och Svenska kulturfonden ordnar en medlemsresa till Göteborgs bokmässa den 25-27.9.2024. Resan är avsedd för yrkesverksamma biblioteksanställda och längre hunna studeranden. Vid behov kommer yrkesverksamma att prioriteras. 

Du kan ansöka om att delta i resan via Svenska kulturfondens ansökningsprogram under perioden 18.3-15.4.2024. 

I resan ingår inträde till bokmässan, biblioteksbesök, två hotellnätter inkl. frukost, två gemensamma luncher och en gemensam middag. Övriga måltider sker på egen bekostnad. Om man vill förlänga vistelsen på egen bekostnad avtalar man om detta med hotellet eller bokar eget boende. 

Du måste ha skriftligt tillstånd av din arbetsgivare för att delta i resan redan då du ansöker om deltagande, det vill säga ett intyg där arbetsgivaren kort skriftligen bekräftar att man är medveten om att medarbetaren ansökt om att delta och att man som arbetsgivare godkänner att man åker ifall man blir antagen. Arbetsgivaren ska ha beredskap att stå för dagtraktamenten, vikariekostnader och eventuella utlägg för resor som Svenska Kulturfondens bidrag inte täcker. I övrigt är deltagandet i resan gratis.

Alla deltagare bokar sina egna resor till och från Göteborg, men man får ett bidrag från Kulturfonden för att täcka en del av resekostnaderna.

Genom att ansöka anhåller du samtidigt både om deltagande i resan och om det bidrag till resekostnaderna som Kulturfonden beviljar till deltagarna. Bidraget är 200 euro för deltagare som avreser från södra Finland eller Åland och 250 euro för deltagare som avreser från Österbotten eller övriga Finland.

Vänligen observera att du till ansökan ska bifoga ditt CV och ett fritt formulerat, undertecknat intyg från din arbetsgivare om att du får delta i resan om du blir utvald. Bilagorna ska vara i PDF-format. Om du studerar och saknar arbetsgivare behöver du enbart bifoga ditt CV.

Gör så här för att ansöka:

1. Registrera ett användarkonto på https://ansokan.kulturfonden.fi/register. Välj sökandetyp "Privatperson".

2. Logga in på kontot och välj Skapa ny ansökan

3. Klicka på länken "Har du en ansökningskod?" eller gå direkt till https://ansokan.kulturfonden.fi/application/invited

4. Fyll i "Göteborg2024" i fältet (utan "") och välj Skapa ny ansökan

5. Fyll i ansökan och skicka in den

Vi ser fram emot din ansökan! Alla som ansökt får besked i april. Det finns möjlighet för 25 personer att delta. Urvalet av deltagare görs av Finlands svenska biblioteksförening och Svenska Kulturfonden gemensamt.Om du har frågor kontakta anna.wilhelmson@kulturfonden.fi.