Expertnätverket för högskolebibliotek, träff 7.6

05.05.2022 kl. 07:47
Tisdag 7.6 klockan 10-11.30 hålls den andra träffen inom expertnätverket för anställda inom högskolebibliotek i Svenskfinland. Temat är "Forskartjänster och bibliotek". Vi får höra om tjänster och kurser riktade till doktorander, men även allmänt om service riktad till forskare. Tanken är att vi ska få en allmän bild av forskartjänster på högskolebibliotek.

Denna gång berättar representanter från några universitetsbibliotek om sin service till forskare, varefter det finns tid för öppen diskussion. Alla är välkomna, både du som jobbar med dessa frågor och du som vill få en inblick i denna del av biblioteksarbetet.

Program
Kurser och utbildningsmöjligheter för forskare: på gång inom öppen vetenskap vid ÅAB / Malin Fredriksson
Hankens bibliotek – tjänster för forskare / Margareta Danielsson och Qingbo Xu-Susiluoto
Helsingfors universitets biblioteks tjänster för forskare / Tuija Korhonen
Diskussion

Träffen hålls online och alla intresserade är välkomna att delta, oberoende arbetsplats eller arbetsuppgifter. Medlemskap i föreningen är inte ett krav.

Anmäl dig med denna blankett, senast 5.6. Länken till träffen skickas ut till de anmälda en dag på förhand.

Med föreningens nystartade nätverk vill vi skapa en mötesplats där teman som gäller högskolebibliotek diskuteras och där vi kan stärka samarbetet mellan högskolebiblioteken. Att utbyta tankar, erfarenheter och låta oss inspireras samtidigt som vi stärker gemenskapen. Om du har idéer för teman som gärna skulle få tas upp under kommande träffar är det bara att kontakta fsbf@fsbf.fi.

Välkommen med!

Logo FSBF expertnätverk för högskolebibliotek

admin admin