Föreningens historik

16.08.2019 kl. 13:31
Finlands svenska biblioteksförening gav för några år sedan ut en historik i form av ett jubileumsnummer av Bibban. Detta gavs ut 2013 då föreningen fyllde 75 år. Här kan man ta del av inte bara av föreningens uppkomst, bakgrund och uppdrag utan även följa det mångsidiga biblioteksarbetet under många år.

År 1938 grundades Österbottens svenska biblioteksförening och år 1945 grundades biblioteksföreningen för södra Finland. År 1982 sammanslogs dessa två föreningar till en gemensam förening.

Läs jubileumsnumret här.

admin admin