Biblioteket ur biblioteksanställdas perspektiv

12.06.2019 kl. 12:39
Nio av tio upplever entusiasm i biblioteksarbetet.
En ny utredning visar att kundtjänst och arbetets mångsidighet motiverar de anställda på biblioteken mest. Hela 72 procent av de anställda inom branschen är oroliga för bibliotekets framtid.
Den aktuella enkäten kommer med ny information om de biblioteksanställda. I biblioteken jobbar ca 5000 personer, av vilka över 1600 svarade på enkäten. Det är fråga om den största enkäten som gjorts för biblioteksbranschens yrkesfolk.

På basis av enkäten är de anställda på biblioteken mycket nöjda med sina jobb. Av respondenterna upplever 90 procent att de gör ett värdefullt och viktigt jobb och känner ofta entusiasm i sitt arbete. Dessutom upplever 92 procent av respondenterna att de valt rätt bransch.

Möten med människor och möjligheten att stå till tjänst är något som biblioteksanställda uppskattar mest i sitt arbete. De anser också att uppgifternas mångsidighet och möjligheten att arbeta med information och litteratur är viktigt. På basis av utredningen är de biblioteksanställdas jobb i en brytningstid. De största förändringarna är att uppgifternas mängd ökar och blir mer mångsidiga, mängden anställda minskar, organisationsförändringar samt ökat samarbete med andra sektorer.

Biblioteksanställda är oroliga över biblioteken. Rentav 72 procent av respondenterna är oroliga för bibliotekens framtid och 63 procent anser att de ständiga förändringarna inte gynnar kunderna.
Enligt enkäten är det högutbildat folk som jobbar i biblioteken. Av respondenterna har 70 procent en högskoleexamen. En högre högskoleutbildning är den vanligaste utbildningsbakgrunden i branschen.
De svarande var anställda vid de allmänna kommunala biblioteken, universitets- och yrkeshögskolebiblioteken och specialbiblioteken. Läs mera här.

Enkäten planerades av Minerva-gruppen, som består av representanter från yrkes- och ideella organisationer inom biblioteksbranschen och förverkligades av Pentagon Insight. Till Minerva-gruppen hör: Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL ry (FFC), Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty (STTK), Akavas specialorganisationer / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA), Finlands biblioteksförening ry, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund FVBF rf, Forskarförbundet / Akademiska informationsspecialister INA rf (AKAVA) ja Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry (Ammattiliitto Pro).
 
För mer information kontakta:
Rauha Maarno, verksamhetsledare, Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening, 044 748 1801 rauha.maarno@fla.fi
Laura Perjo, Pentagon Insight, 040 733 6787 laura.perjo@pentagoninsight.fi
admin admin