Bibliotekets dag 19.3 - kom med!

03.02.2019 kl. 20:13
Biblioteket är en modig påverkare i det finländska samhället. Bibliotekets dag är också jämställdhetens och Minna Canths dag.
Finlands biblioteksförening och Finlands svenska biblioteksförening bjuder in alla till en ny kampanjdag för biblioteken, Bibliotekets dag 19.3.2019.
Bibliotekets dag berättar om bibliotekens arbete för att främja jämlikhet, jämställdhet och läskunnighet.

Anmäl ditt bibliotek

Biblioteksföreningarna utmanar biblioteken att under dagen förverkliga en bibliotekshandling utanför biblioteket, till exempel boktips för en idrottsförening, högläsning av dikter i bussen eller digiguidning i ålderdomshemmet. Här är det enbart fantasin som sätter gränser!

Biblioteken får själv bestämma och anpassa handlingen efter de egna resurserna. Om den egna personalstyrkan inte räcker till kan man bjuda in samarbetspartners.


Biblioteksföreningen ansvarar för att koordinera helheten, producera den visuella profilen och materialet som biblioteken kan använda. Vi ansvarar också för marknadsföringen beträffande  bibliotekets nya service och serviceattityd.

Anmäl ditt bibliotek via den här blanketten

Vi skickar information och material om Bibliotekets dag till alla anmälda.

Vi samlar också in idéer till en materialbank som biblioteken kan använda sig av. Information om denna skickas i februari

 

admin admin