Kom och berätta hur biblioteket och dess framtid ser ut inifrån!

28.01.2019 kl. 14:56
Finlands Biblioteksförening och Minervagruppen utför under våren 2019 en utredning om biblioteksanställdas syn på bibliotekets nuläge och framtid. Pentagon Insight gör undersökningen på uppdrag av Finlands Biblioteksförening.

Vi söker nu biblioteksanställda för att delta i undersökningens kvalitativa del. Undersökningen sker i början av februari. Deltagandet sker skriftligt via nätet, genom en lättanvänd webbsida. Under lite över en veckas tid får du själv välja när och var du vill skriva dina svar.

Notera att undersökningen är kvalitativ, dvs. det tar mer tid att svara än en enkel enkät och liknar mest en webbintervju. Därför söker vi främst deltagare som gärna uttrycker sig i skrift och tycker om att reflektera och diskutera biblioteksbranschens aktuella frågor.

Syftet med utredningen är att förstärka de biblioteksanställdas gemensamma röst i samhället och att lyfta fram det mångsidiga kunnandet av biblioteksanställda. Genom att ta del i undersökningen kan du bidra till att öka kunskap om bland annat följande frågor: Vilka är de biblioteksanställda år 2019? Hur upplever de vardagen i biblioteket? Vilka förändringar sker i biblioteket? Vad är bibliotekets roll i den samhälleliga utvecklingen?

Låter detta intressant? Vill du vara med och lyfta fram de biblioteksanställdas röst?

Fyll i anmälningsblanketten bakom nedanstående länk. Genom att samla ihop en så heterogen grupp deltagare som möjligt vill vi försäkra att alla olika röster inom biblioteksbranschen blir hörda. Vi väljer ut ungefär ett 30-tal deltagare runtom landet. Vi kontaktar de utvalda senast i slutet av januari.

https://fi.surveymonkey.com/r/XW3JZQ9

Senare på våren fortsätter undersökningen med en kvantitativ enkät som skickas till alla som arbetar inom biblioteksbransch i Finland. Resultaten av utredningen publiceras på Biblioteksdagarna den 7 juni 2019. För mer information om utredningen och deltagandet kontakta gärna Laura Perjo på Pentagon Insight, laura.perjo@pentagoninsight.fi.

admin admin