Aktuellt

65000_t.jpg

Vad ska vi ha skolbiblioteket till egentligen?

”Alla barn i Finland är förtjänta av en bra skola med ett fungerande skolbibliotek. För att möjliggöra långsiktiga satsningar över hela Svenskfinland krävs dock en nationell skolbiblioteksstrategi, en förändrad syn på skolbibliotekens uppgift och en lag som i framtiden förpliktar kommunerna att förse skolorna med skolbibliotek.”Läs mera »
03.10.2018 kl. 13:52
65610_t.jpg

Medlemsenkäten: Så här svarade ni

FSBF gjorde i våras en medlemsundersökning, för att få veta om medlemmarna är nöjda med verksamheten och i vilken riktning föreningen bör utvecklas. Medlemsundersökningen genomfördes i form av en webbenkät och den besvarades av 80 personer.Läs mera »
03.10.2018 kl. 13:10
65604_t.jpg

Se biblioteksrummet ur nya perspektiv

Eiler Jansson och Agneta Göthesson har utvecklat en metod för att stödja rumsliga förändringsprocesser på bibliotek.Läs mera »
03.10.2018 kl. 11:40
65602_t.jpg

Lovisa huvudbibliotek startade från noll efter fuktskada

I det nya huvudbiblioteket i Lovisa är de äldsta böckerna ett år gamla och hyllorna gapar ganska tomma. Men bibliotekschefen är lättad: Inneluftsproblemen som plågat personalen i många år är nu över och ingens hälsa riskeras längre.Läs mera »
03.10.2018 kl. 10:57
65001_t.jpg

“Vi behöver tänka på tjänster på nya sätt”

Kundbegreppet är nyttigt också för bibliotek att tänka på. Biblioteken är ju inte till för att skapa vinst, utan till uttryckligen för kunderna, säger Karl-Jacob Mickelsson.Läs mera »
02.10.2018 kl. 16:48
65222_t.jpg

Nya Bibban ute nu!

07.09.2018 kl. 14:01