Aktuellt

66489_t.jpg

I Ode är hela upplevelsen i fokus

Av centrumbiblioteket Odes 54 anställda är det bara en som har svenska som modersmål. Det är en brist, säger Kristian Aura, som har startat en diskussionsgrupp på svenska för personalen.Läs mera »
27.11.2018 kl. 13:34
66495_t.jpg

Nya samarbetsformer i Kyrkslätts bibliotek

Det nya bibliotekshuset i Kyrkslätt blir ett allaktivitetshus som förutom bibliotek också inhyser invånarpark och ungdomsgård.Läs mera »
27.11.2018 kl. 11:52
66494_t.jpg

Fokus på utvecklingsbiblioteken: Vasa

Vasa stadsbiblioteks regionala uppdrag är att stöda de allmänna biblioteken i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Till området hör 47 huvudbibliotek, plus filialer och närbibliotek. Antalet årsverken av biblioteksanställda i regionen uppgår till cirka 350.Läs mera »
27.11.2018 kl. 11:41
66493_t.jpg

Fokus på utvecklingsbiblioteken: Åbo

Åbo stadsbiblioteks regionala uppdrag är att stöda utvecklingen av de allmänna biblioteken i Egentliga Finland och Satakunta. Till området hör 44 kommuner, och antalet årsverken av biblioteksanställda uppgår till 500. Vi har pratat med servicechef Asko Autio om uppdraget.Läs mera »
27.11.2018 kl. 11:20
66492_t.jpg

Fokus på utvecklingsbiblioteken: Borgå

Borgå stadsbiblioteks regionala uppdrag är att stöda utvecklingen av de allmänna biblioteken i Nyland. I Nyland finns 25 huvudbibliotek, 93 närbibliotek och 15 bokbussar. På dessa bibliotek jobbar 1 133 personer, vilket är cirka 30 procent av alla biblioteksanställda i Finland.Läs mera »
27.11.2018 kl. 10:59
66487_t.jpg

Nya Bibban ute nu

Det nya numret är ånyo fyllt med intressanta reportage från biblioteksvärlden. Läs bland annat om det nya biblioteket Ode, om de nio biblioteken som fått det regionala utvecklingsuppdraget, om Island och ett bokälskande folk. Inspirerande berättelser om bibliotek, böcker och de utmaningar som omger oss dagligen.Läs mera »
27.11.2018 kl. 09:49